Texty a preklady v službách marketingu a komunikácie vašich produktov, služieb a nápadov

Texts and translations serving the marketing and communication of your products, services and ideas

Texte und Übersetzungen im Dienste des Marketings und der Kommunikation Ihrer Produkten, Dienstleistungen und Ideen

  

 

 

normatrend new.jpg

 

Kreatívne lokalizované texty a preklady z anglického a nemeckého jazyka do slovenského jazyka

Váš obchodný partner pre kreatívnu komunikatívnosť – overenú terminológiu – štylistiku a gramatiku

Creative localized texts and translations from English and German into Slovak

Your business partner for creative communicativeness – proven terminology – stylistics and grammar

Kreative lokalisierte Texte und Übersetzungen aus dem Englischen und Deutschen ins Slowakische 

Ihr Geschäftspartner für kreative Kommunikativität – bewährte Terminologie – Stilistik und Grammatik

 

 

Ďalšie informácie/More information/Mehr Informationen: http://www.proz.com/profile/832645 – Mgr. Martin Gajdoš, kreatívny prekladateľ/Creative Translator/Kreativübersetzer

 

 

Kontaktujte priamo odborníka s praxou v analýze, riadení a tvorbe

prekladov a textov s využitím informačných technológií, ktorý rozumie vášmu textu…

Contact directly the expert on translation and text

analysis, management and creation using information technology who understands your text…

Wenden Sie sich direkt an den Experten für Analyse, Verwaltung und

Erstellung von Übersetzungen und Texten mit dem Einsatz der Informationstechnologie, der Ihren Text versteht…

  

  

 

IMG_5751 vybielene pozadie.jpg

 

Mgr. Martin Gajdoš

kreatívny prekladateľ/Creative Translator/Kreativübersetzer

 

 

 

 

 

Dostupnosť/Accessibility/Erreichbarkeit:

Po – Pi/Mo – Fr: 9.00 – 18.00 SEČ/CET/MEZ

 

Tel.:

090828 orez.jpg

Fax:

na požiadanie/on request/auf Anfrage

 

E-mail:

Do riadka pre adresu e-mailovej správy svojho poštového klienta napíšte bez medzier moje meno a priezvisko bez interpunkcie oddelené bodkou (martin.gajdos), zavináč (@) a názov domény (normatrend.sk).

Write my name and surname separted by the full stop (martin.gajdos), et (@) and the name of the domain (normatrend.sk) without the spaces into the address line of the e-mail.

Schreiben Sie meinen Vor- und Zunamen abgetrennt mit dem Punkt (martin.gajdos), den At-Zeichen (@) und den Namen der Domäne (normatrend.sk) ohne Leerzeichen in der Adressenzeile der E-Mail.

 

(V prípade, že nie som dostupný, po odoslaní e-mailovej správy dostanete automatickú odpoveď s informáciami o čase, kedy si prečítam a zareagujem na vašu e-mailovú správu a o mojej momentálnej pracovnej vyťaženosti./In case I am not accessible, after sending your e-mail you will receive an automated reply with information on the time when I will read and respond to your e-mail and on my availability for new assignments./Im Falle meiner Nichterreichbarkeit erhalten Sie nach dem Senden Ihrer E-Mail eine automatische Antwort mit Informationen über die Zeit, wann werde ich Ihre E-Mail lesen und beantworten und über meine Verfügbarkeit für neue Aufträge.)

 

 

 

 

 

© Normatrend, s. r. o., sídlo: č. d. 120, Tuchyňa, 018 55, Slovenská republika, IČO: 44 066 023, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 19959/R.

© Normatrend, s. r. o., Registered Seat: č. d. 120, Tuchyňa, 018 55, Slovak Republic, Company Registration Number: 44 066 023, Companies Register of District Court Trenčín, Section Sro, Insert No.: 19959/R.

© Normatrend, s. r. o., Sitz: č. d. 120, Tuchyňa, 018 55, Slowakische Republik, Handelsregister-Nummer: 44 066 023, Handelsregister Amtsgericht Trenčín, Abschnitt Sro, Einlage Nr.: 19959/R.